Hygyrchedd

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon?

Mae'r wefan hon wedi'i chynllunio i gael ei defnyddio gan gynifer o bobl â phosib. Byddwch yn gallu:

  • Testun Zoom hyd at 300% heb broblemau
  • Llywio'r wefan drwy ddefnyddio bysellfwrdd
  • Gweld cynnwys mewn digon o gyferbyniad
  • Deall ystyr y wefan, gan gynnwys testun alt ar gyfer delweddau
  • Llywio'r wefan drwy ddefnyddio technoleg darllen sgrîn

Rhannau o'r wefan hon na fydd o bosib yn hygyrch

Efallai na fydd rhai elfennau o'r wefan hon yn gwbl hygyrch

  • Nid yw logos o gwmnïau yr ydym yn gweithio gyda nhw wedi'u labelu.
  • Efallai nad oes digon o wrthgyferbyniad gan rai o'r llun, sef capsiynau'r credyd.

Riportio problemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Os ydych chi'n dod ar draws unrhyw broblemau wrth lywio'r wefan hon, neu os oes gennych awgrymiadau ar gyfer sut y gallwn ei gwneud yn well i ddefnyddwyr sydd ag anghenion hygyrchedd, cysylltwch â ni ar enquiries@opensystemslab.io