Rydym yn labordy R&D dielw sy'n gweithio ar systemau gweithredu newydd ar gyfer cymdeithas.

Open Systems Lab Mae'n dod â dylunwyr, dyfeiswyr, ymchwilwyr, technolegwyr, peirianwyr, cyfreithwyr, cyfathrebwyr ac arbenigwyr parth at ei gilydd i weithio ar systemau gwell. Rydym yn cydweithio â sefydliadau o bob sector i ddylunio a defnyddio offer ffynhonnell agored a seilweithiau cyhoeddus sy'n caniatáu i ddinasyddion, cymunedau, llywodraethau a busnesau weithredu mewn ffyrdd cwbl newydd, ac felly cwrdd â heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol mawr ein hoes.

"Dydych chi byth yn newid pethau drwy ymladd y realiti presennol. I newid rhywbeth, adeiladu model newydd sy'n gwneud y model presennol wedi darfod." – Buckminster Fuller

Saer ymlaen. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i dudalen newydd


Beth pe gallem ailgynllunio perchnogaeth eiddo?

Dyfodol adeiladu, yn nwylo pawb.

Saer ymlaen. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i dudalen newydd


Beth petai unrhyw un yn gallu adeiladu cartref carbon-negyddol mewn dyddiau?

Dyfodol adeiladu, yn nwylo pawb.

Saer ymlaen. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i dudalen newydd


Beth pe gallem wneud y system gynllunio yn syml a thryloyw?

Dyfodol adeiladu, yn nwylo pawb.

Saer ymlaen. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i dudalen newydd


Beth pe gallem roi gwybodaeth ddylunio ar flaenau eich bysedd?

Dyfodol adeiladu, yn nwylo pawb.

Saer ymlaen. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i dudalen newydd

Rhai o'r sefydliadau rydyn ni'n gweithio gyda nhw